Epigraphica Romana
ANHIMA
Rédacteur : N. Laubry
2015_61_037 (Inscription révisée)

Lex agraria de 111 a. C. (l.1-48 et 58-61) (Italie)

Concordance(s) : CIL, I, 585 et p. 723, 739, 832, 910-912 = AE, 2001, 206 = RS, I, 2

Publication(s) :

S. Sisani, L'ager publicus in età graccana (133-111 a. C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della lex agraria epigrafica, Rome, 2015, photos, dessins.

Provenance : Italie (région inconnue), Inconnue, Italie.

Découverte : Fin du XV ou début du XVIe s., à l'exception de F, découvert vers 1870. Aa, Ab, Ba+b+c, Da+b+c, Dd, E : lieu et contexte de découverte inconnus (entrèrent dans la collection des ducs d'Urbino avant de passer à Pietro Bembo) ; F : sans doute dans les environs de Fossombrone (Forum Sempronii).

Conservation : Naples (Aa, Ba+b+c, Da+b+c, F) ; Vienne (C, Dd). Museo Archeoligco Nazionale (Aa, Ba+b+c, Da+b+c, F) ; Kunsthistorisches Museum (C, Dd).

Support : Plaque. Rectangulaire. Bronze. Partiellement recomposée à partir de 12 fragments, partiellement jointifs ; Ba et Bb conservent une partie du bord sup. ; C conserve le bord dr. Le positionnenement entre les ensembles B-D-F et A-C-E est discuté – en particulier pour l'espacement.

Aa : 26,3 x 35,5 x 0,4 ; Ba+b+c : 50 x 66 x 0,4 ; C : 17,8 x 18 x 0,4 ; Da+b+c : 32,5 x 48,1 x 0,4 ; Dd : 11,3 x 12,8 x 0,4 ; F : 5,2 x 3,7 x 0,4

Ecriture : Capitales. L. 1 : 0,8 cm ; l. 2-13 : 0,55 cm ; l. 14 et suivantes : 0,45 cm. Ponctuation ; des vacat marquent le passage à chaque nouveau caput, mais de manière non systématique.

Mise en page : Ductus et ordinatio irréguliers, avec des lignes très serrées.

Texte : Latin. Loi.


l. 1-48 :

[- c. 90 - tribus - c.5/10- princi]pium fuit, pro tribu Q(uintus) Fabius Q(uinti) f(ilius) primus sciuit. Quei ager poplicus populi Romanei in terram Italiam P(ublio) Muucio L(ucio) Calpur[nio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum quei ager ex lege plebeiue scito quod C(aius) Sempronius Ti(berii) f(ilius) tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit) exceptum cauitum est nei]

[diuideretur, quod eius agri locei extra urbem Romam est, quem de eo agro loco quei uetus proue uetere possesor ex lege plebeiue sc(ito) sibei a]grum locum sumpsit reliquitue, quod non modus maior siet quam quantum unum hominem ex lege plebeiue sc(ito) sibei sumer[e relinquereue licuit. (vacat) Quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P(ublio) Muucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum quei ager ex lege]

[plebeiue scito quod C(aius) Sempronius Ti(beri) f(ilius) tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit) exceptum cauitum est nei diuideretur, quod eius agri locei extra urbem Romam est, quem agrum locum] quoieique de eo agro loco ex lege plebeiue sc(ito) IIIuir sortito ceiui Romano dedit adsignauit, quod non in eo agro loco est quod ultṛ[a legem plebeiue sc(itum) adsignatum fuit. vacat Quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P(ublio) Muucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum quei ager ex lege]

[plebeiue scito quod C(aius) Sempronius Ti(beri) f(ilius) tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit) exceptum cauitumue est nei diuideretur, de eo agro loco quei ager locus uetus proue uetere possesio re]dditus est. (vacat) Quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P(ublio) M˹u˺<u>cio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum quei ager ex lege [plebeiue scito quod C(aius) Sempronius Ti(beri) f(ilius) tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit) exceptum cauitumue est nei diuideretur, quod eius agri locei extra urbem Romam est - c.10 -]

5 [- c. 124 - quod quomq]ue agri locei publicei in terra Italia, quod eius extra urbem Roma<m> est, quod eius in urbe{m} oppido uico est, quod eius III uir dedit adsignauit, quod [- c. 130 -]

[- c. 35 - (vacat) Quei ager locus publicus populi Romanei in terra Italia P(ublio) Muucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum quei ager e]x̣ lege plebiue scito (vacat) quod C(aius) Sempronius Ti(beri) f(ilius) tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit) exceptum cauitum est nei diuideretur, quod quoeique de eo agro loco agri locei aedific[iei sortito ceiui Romano datum adsignatumue est, quod quoi ceiui Romano sociumue nominisue Latini, q]ụịḅụ[s ex formula togatorum milites in terra Italia]

[inperare solent, de eo agro loco agri locei aedificiei datum adsignatumue quodue eius redditum est, quod quomque agri locei publicei ex lege plebeiue sc(ito) i]n terra Italia III uir dedit adsignauit reliquit inue formas tabulasue retulit referiue iusit (!). (vacat) … Ager locus aedificium omnis quei supra scriptu[s est, extra eum agrum quei ager ex lege plebeiue scito quod C(aius) Sempronius Ti(beri) f(ilius) tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit) except]um cauituṃ[ue est nei diuideretur extraque eum agrum]

[quem ex lege plebeiue sc(ito) III uirei uiasieis uicaneis quei in terra Italia sunt dederunt adsignauerunt reliquerunt, priuatus esto eiusque locei agri aedificiei possessi]o ita utei ceterorum locorum agrorum aedificiorum priuatorum est esto, censor que (!) quei quomque erit fạcito utei is ager locus aedificium quei e[x h(ac) l(ege) priuatus factus erit ex formula census in tabulas publicas referatur deque eo agro loco aed]ịf̣icio eum quoium [ceiuium R(omanorum) eum agrum locum aedificium]

[possesionem ex lege plebeiue scito esse oportet oportebitue profiterei iubeto - c.53 -] est neiue quis facito quo, quoius eum agrum locum aedificium possesionem ex lege plebeiue scito esse oportet oportebitue eum agrum l[ocum aedificium possesionem is minus aliterue habeat possideatque atque utei in h(ac) l(ege) s(criptum) est,] ṇeiue quis de ea re ad seṇ[atum referto - c.15 -]

10 [- c.102 -  neiue quis in senatu iudi]c̣ioue sententia<m> deicito neiue ferto, quo quis eorum quoium eum agrum locum aedificium possẹsionem ex lege plebeiue scito esse oport[et oportebitue eum agrum locum aedificium possesionem minus habeat possid]eatque quoue possesio inuito moṛ[tuoue eo heredibus eius]

[inuiteis auferatur aliterue atque utei est siet. (vacat) Quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P(ublio) Muucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri III uirei uiasiei]s uicaneis quei in terra Italia sunt dederunt adsignauerunt reliquerunt, neiquis facito quo ṃinus ei oetantur fruantur habeant po[ssideant, de eo agro loco aedificio, quem quis eorum agrum locum aedifici]ụm non ab alienauerit, extra eum {eum} ạ[grum quei ager quibus]

[colonieis seiue moinicipieis seiue quae pro moinicipieis colonieisue sunt ceiuium R(omanorum) nominisue Latine poplice deue senati sententia fruendus datus est extra]que eum agrum quem ex h(ac) l(ege) uenire dari reddiue oportebit.  (vacat) Quei ager locus aedificium, ei quem in uiasieis uicanisue ex s(enatus) c(onsulto) esse oportet oportebịṭụẹ, ḍẹ ẹ[o agro quei s(upra) s(criptus) est datus adsignatus relictusue est eritue, quo magis is ag]er locus aedificium priuatus siet, quoue mag̣[is eius agri locei]

[aedificiei possesio - c.97 - aliterue atque u]ṭei est siet, ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). (vacat) Quei ager locus publicus populi Romanei in terra Italia P(ublio) Muucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit extra eum agrum quei ager ex lege p̣ḷẹḅẹịụẹ ṣ[cito quod C(aius) Sempronius Ti(beri) f(ilius) tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit) exceptum cauitumue est nei diuideretur, e]x̣traque eum agrum quem uetus possesor ex lege plebeiuẹ [sc(ito) sibei sumpsit]

[reliquitue, quod non modus maior siet quam quantum unum hominem ex lege plebeiue sc(ito) sibei sumere relinquereue licuit, sei quis post h(anc) l(egem) rog(atam) agri colendi cau]sa in eum agrum agri iugra non amplius XXX possidebit habebitue, <i>s ager priuatus esto. (vacat) Quei in agrum compascuom pequdes maiores non plus X pascet quaẹ[que ex eis minus annum gnatae erunt, queiue pequdes minores non plus L] pascet quaeque ex eis minus annum gnatae erunt, post ea qua[m uectigalia]

15 [constiterint, quae post h(anc) l(egem) primum constiterint, is pro eo numero pequdum quae in eo agro pascentur neiquid quoi uectigal neiue scripturam dare debeto neiu]e dato neiue soluito. (vacat) Ager publicus populi Romanei quei in <terra> Italia P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, <quod> eius agri III uir a(gris) d(andis) a(dsignandis) ex lege plebeiue scito sortito quoi ceiui Roma[no dedit adsignauit ita utei s(upra) s(criptum) est, quod eius agri neque is ab alie]nauit ab alienaueritue, neque heres eius ab alienauit abalienau[eritue queiue]

[ab eorum quo emit, quei eorum de ea re ante eidus Martias primas in ious adierit ad eum quem ex h(ac) l(ege) de eo agro ius deicere oportebit, is de ea re ita ius deicito d]ec˹e˺rnitoque utei possesionem secund˹um˺ eum heredemue eius det, quoi sorti is ager datus adsignatusue fuerit, quod eius agri non ab alienatum erit ita utei s(upra) s(criptum) est. (vacat) [Quod eius agri III uir a(gris) d(andis) a(dsignandis) ex lege plebeiue scito ueterem proue ue]ṭere possesionem dedit adsignauit reddidit quodque eius agri III [uir a(gris) d(andis) a(dsignandis) ex]

[lege plebeiue scito - c.38 - dedit adsignauit ita utei s(upra) s(criptum) est, quod eius agri neque is ab alienauit ab alienaueritue, neque heres eiu]s queiue ab eorum qu˹o˺ emit, quei eorum de ea re ante eidus Martias primas in ious adierit ad eum quem ex h(ac) l(ege) de eo agro ius deicere oportebit, is de ea re ita ius dicito d[ecernitoque utei possesionem secundum eum heredemue eius det,] quoi ager uetere proue uetere possesore datus adsignatusue q`u´eiue a[ger redditus]

[fuerit, quoiue is ager - c.35 - datus adsignatusue fuerit, quod eius agri non ab alienatum erit ita utei s(upra) s(criptum) est. vacat Sei quis eorum quorum age]r s(upra) s(criptus) est ex possesione ui eiectus est, quod eius is quei eiectus est possederit, quod neque ui neque clam neque precario possederit ab eo quei eum ea possesione{m} ui eiec[erit, is pr(aetor) consolue quo de ea re in ious aditum erit ante eidus mar]ṭias quae post h(anc) l(egem) rog(atam) primae erunt facito utei is quei ita ui eiectus e[st in eam]

[possesionem unde ui eiectus est restituatur. (vacat) Quei ager locus publicus populi Romanei in terra Italia P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agrei locei ex lege plebeiue sc]ito exue h(ac) l(ege) priuatum factum est eritue, pro eo agro loco aedificio proque scriptura pecoris quod in eo agro pascitur, post quam tam uectigalia constiterint quae post h(anc) ḷ(egem) [rog(atam) primum constiterint, neiquis facito quo quis populo aut p]ublicano pequnia<m> scripturam uec˹t˺igalue det dare `u´e debeat neiue quis f̣[acito quo]

20 [quoium eos agros loca aedificia ex lege plebeiue scito exue h(ac) l(ege) esse oportet oportebitue, eos agros loca aedificia ei minus oetantur fruantur habeant possidean]t, quoue quid ob eam rem populo aut publican detur exsigaturue, neiue quis quid postea quam uecṭigalia consistent, quae post h(anc) l(egem) rog(atam) primum constiterint, ob eos a[gros loca aedificia obue scripturam pectoris quod in eis ag]ṛeis pascetur populo aut publicano dare debeat . (vacat) Ager locus publicus popuḷ[i Romanei quei]

[in terra Italia P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum quem - c. 81 - ex s(enatus)] c̣(onsulto) a(nte) d(iem) X˹II˺ k(alendas) Octobris oina quom agro, quei trans Curione est, locauerunt quei in eo agro loco ceiuis Romanus sociumue nominisue Latini, quibus ex formula togatorum [milites in terra Italia imperare solent, agrum lo]c̣ụm publicum populei Romanei de sua possessione uetus possesor proue uetere possesoṛ[e dedit quantum]

[ex lege plebeiue sc(ito) habere possidereque licuit, quo in agro loco oppidum coloniaue ex lege plebeiue sc(ito) constitueretur deduceretur conlocaretur, quo in agro loco III uir i]d oppidum coloniamue ex lege plebeiue sc(ito) constituit deduxitue conlocauitue, quem agrum locumue pro eo agro loc˹o˺ue de eo agro loco quei publicus populi Roman[ei in terra Italia P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum a]g̣rum locum quei ager locus ex lege plebeiue sc(ito) quod C(aius) Semproni(us) Ti(beri) f(ilius) tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit) exscep[tum cauitumue]

[est nei diuideretur, uetere possesore proue uetere possesore III uir dedit reddidit adsignauit, quod eius agri locei aedificiei neque is ab alienauit ab alienaueritue neque heres eius] quoiue ab eo herediue eius is ager locus testamento hereditati deditioniue obuenit obueneritue <queiue ab eorum quo> emit emeritue queiue ab emptore eius emit emeritue, is ager priuatus esto,  que[m III uir ex lege plebeiue sc(ito) pro eo agro locoue qu]ọ coloniam deduxsit ita utei s(upra) s(criptum), est agrum locum aedificium dedit reddidit adsignauit. Quei [eorum de ea re]

[ante diem eidus Martias quae post h(anc) l(egem) rog(atam) primae erunt in ious adierit ad eum quem ex h(ac) l(ege) de eo agro ius deicere oportebit, is de ea re ita ius deicito decernitoque utei possesionem secundum eum h]ẹredemue eius det, quoi III uir eum agrum locum pro eo agro loco quo coloniam deduxsit ded{d}it reddidiṭ adsignauitue, facitoque is pr(aetor) consolue quo de ea re in ious aditu˹m˺ eriṭ [utei unde eiectus est eo restituatur.  (vacat) Ager locus quei sup]ra screiptus est, quod eius agrei locei post ˹h(anc)˺ l(egem) rog(atam) publicum populi Romanei erit, extra eum ag[rum locum quei]

25 [ager locus poblice deue senati sententia fruendus datus est, neiquis in eo agro loco agrum locum sibei sumito, neiue quis agri colendi causa in eo agro agrum possideto neiue habeto,] neiue is ager compascuos esto, neiue quis in eo agro agrum o˹q˺upatum habeto neiue defendito quo minus quei uelit compascere liceat ; sei quis faxsit, quotiens faxit, in agri iugra singula qụ[ingentos HS n(ummos) populo dare debeto, tantumdemque dar]ẹ debeto ei queiquomque id publicum fruendum redemptu˹m˺ co˹n˺ductu˹m˺ue habebit. (vacat) Boues equ[os asinos non plus]

[X, oues capras sues non plus L quaeque pecudes ex eis minus annum gnatae erunt quei pascet in eo agro quei post h(anc) l(egem) rog(atam) publicus populi Romanei erit, ei pascere ad eum numerum pecudum qu]ẹi numerus pecudum in h(ac) l(ege) scriptus est liceto, neiue quid quoi ob eam rem uectigal neiue scri[pturam da]re debeto. (vacat) Quod quisque pecudes in calleis uiasue publicas itineris causa indu[xerit pastum impulerit, pro eo pecore quod in calli]bus uiei˹su˺e publiceis pastum inpulsum itineris causa erit neiquid populo ˹n˺eiue publicano d[are debeto (vacat)].

[vacat Quei ager locus publicus populi Romanei in terra Italia P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, de eo agro loco quem agrum locum ex lege plebeiue scito III uir ex publico in priuatum c]ọmmutauit, quo pro agro loco ex priuato in publicum tantum modum agri locei commutau[it, is ager locus do]mneis priuatus ita utei quoi optuma lege priuatus est esto. (vacat) Quei ager ex priua[to in publicum commutatus est pro eo agro quei ex p]ụblico im priuatum commutatus est, de eo agro siremps lex esto quansei is ager P(ublio) Mucio L(ucio) C[alpurnio co(n)s(ulibus) publicus]

[fuisset. (vacat) Quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quibus de eo agro quei ager pro patrito datus redditusue est, quanti ei pro patrito L(ucio) Caecilio Cn(aeo) Dom]itio cens(oribus) redemptum habent, censoribus queiquomque post hac facteis erunt ei faciuṇto [ut]ei, [sei ei quei] uolent tantidem pro patrito redemptum habeant p(ro) p(retio) subsignent. (vacat) II uirum qu[eiquomque erunt, quae calleis uiaeque publicae p]er terram Italiam P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) ˹f˺uerint, eas ˹f˺aciunto pateant uacuaeque sieṇ[t - max. 15 -.]

[- c. 156 - Quod ex h(ac) l(ege), i]ṭa utei s(upra) s(criptum) est, in agreis quei in <terra> Italia sunt, quei P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) publiceis populi Rọ[manei fuerunt, ceiui] Romano facere licebit, item Latino peregrinoque, quibus M(arco) Liuio L(ucio) Calpurnio [co(n)s(ulibus) in eis agreis quei s(upra) s(cripti) sunt id facere ex lege pleb]eiue sc(ito) exue ˹f˺oedere licuit sed ˹f˺raude sua ˹f˺acere liceto. (vacat) Quod ex h(ac) l(ege), ita utei s(upra) s(criptum) est, in agreis quẹ[i in terra Italia sunt, quei P(ublio)]

30 [Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) publiceis populi Romanei fuerunt, ceiui Romano facere licebit, quod eius Latino peregrinoque in eis agris quei s(upra) s(cripti) sunt facere ex lege plebeiue sc(ito) exue foedere licuerit, quod eoru]ṃ quis quọḍ eum ex h(ac) l(ege) f̣acere oportuerit non fecerit, quodque quis eorum ex h(ac) ḷ(ege) [non fecerit, is mag(istratus)] p̣roue mag(istratus) ˹quo de ea˺ re in ious aditum erit, quod ex h(ac) l(ege) petetur, item iudicium iudi[cem recuperatoresue ex h(ac) l(ege) ei et in eum dato, ita utei ei] et in eum iudicium iudicem recuperatoresue ex h(ac) l(ege) dare oporteret, sei quis de ea re iudiciu[m iudicem recuperatoresue]

[postularet quei ceiuis Romanus esset queiue a ceiue Romano peteret. (vacat) Quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri, quei in compascuei]ṣ ẹṣṭ c̣[olonieisue seiue moi]nicipieis seiue quae pro moinicipieis colọ[nieisue sunt ceiuium R(omanorum)] nominisue Latini poplice deue senati sententia ager fruendus datus [est, quod eius agri colonei moinicipesue queiu]e pro colonia moinicipioue proue moinicipieis fruentur quei in trientabule[is est queiue - c. 10 -]

[- c. 175 - ob]uenit obueneritue, quibus ante ḥ(anc) [ḷ(egem) r(ogatam) agrum locum con]ductum habere frui possidere defendere licuit, extra eum agrum locu[m quem - c. 32 -]ṃue oportebit id, utei quicquid quoieique ante h(anc) l(egem) r(ogatam) licuit, ita ei habere f̣[rui possidere defendere post]

[h(anc) l(egem) r(ogatam) liceto - c. 158 -. vacat] Quei ager locus publicus pop[uli Romanei in te]ṛra Italia P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri loci ex lege [pl(ebei)ue sc(ito) exue h(ac) l(ege) priuatum factum est eritue, sei qu]id de eo agro loco ambigetur, co(n)s(ul) pr(aetor) quei quomque erit de ea re iuris [dictio iudici iudicis]

[recuperatorum datio esto i(ta) u(ti) e(i) e r(e) p(ublica) f(ideque) s(ua) u(idebitur) e(sse), neiue quis mag(istratus) proue mag(istratu), sei quis ad eum de ea re in ious adierit ante eidus Martias quae post h(anc) l(egem) rog(atam) primae erunt, de eo agro loco ious deicito neiue dec]ernito neiue iudicium neiue [iudicem neiue] recuperatores dato, nisei co(n)s(ul) pr(aetor)ue. Quod uadimonium eius reị c[ausa fieri oportebit, quo minus co(n)s(ul) pr(aetor) eius r]ei causa decernant, eius h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). Quod iudicium iudex recuperator[es datei non erunt, quoi co(n)s(uli)]

35 [pr(aetori)ue id e r(e) p(ublica) non esse uidebitur, quo minus reddat uel intercedat, eius h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). (vacat)  Ager locus quei supra scriptus est, quod eius agri locei post h(anc) l(egem) rog(atam) publicum populei Romani erit,  sei quid de eo agro loco ambigetur,] co(n)s(ul) pr(ateor) cens(or) queiquom[que erit de ea re iu]ris dictio iudici iudicis reciperatorum datio esto, i(ta) u(ti) e(i) e r(e) p(ublica) f(ideque) s(ua) u(idebitur) [e(sse) neiue quis mag(istratus) proue mag(istratu) post h(anc) l(egem) rog(atam) de e]o agro loco ious deicito neue decernito neiue iudicium [ne]iue iudi[cem neiue recuperatores dato]

[nisei co(n)s(ul) pr(aetor) cens(or)ue. Quod uadimonium eius rei causa fieri oportebit, quo minus co(n)s(ul) pr(aetor) cens(or) eius rei causa decernant, eius h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). Quod iudicium iudex recuperatores datei non erunt, quoi co(n)s(uli) pr(aetori) cens(ori)ue id e r(e) p(ublica)] non esse uidebitur, quo [minus reddat ue]l intercedat e(x) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur).  Quoi publicano e(x) h(ac) l(ege) pequnia debebitur, [neiquis mag(istratus) proue mag(istratu) aduersus hanc leg]em facito quo quis pro agro minus aliterue scripturam u[ectigalue det, atque utei ex h(ac) l(ege) dare debet]

[debebitue, neiue quis mag(istratus) proue mag(istratus) post h(anc) l(egem) rog(atam) de ea re ious deicito neiue decernito neiue iudicium neiue iudicem neiue recuperatores dato nisei co(n)s(ul) proue co(n)s(ule) pr(aetore) proue pr(aetore). Sei quid publicanus eius rei causa sibi deberi] dariue oportere de[icet, is co(n)s(ul) proue co(n)]s(ule) pr(aetor) proue pr(aetore) quo in ious adierint, in diebus X proxsumeis qu[ibus de ea re in ious adierint, recuperatores ex cei]ụibus ˹R(omanis)˺ quei classis primae sient XI dato, inde alternos du[mtaxat quaternos (?) is quei petet et is unde]

[petetur, quos uolent, facito utei reiciant ; quei ita recuperatores datei erunt, eos de ea re in diebus XX (?) proxsumeis quibus de ea re datei erunt iudicare iubeto facitoque utei lis eis recuperatoribus damni siet sei] quae res soluta no[n erit in iudici]o non siet iudicataue non siet. Quod eius praeuaricationus [calumniaeue causa dolo malo aduersus ius lege]mue factum non siet, sei maior pars eorum recuperatoru[m - 35 max. -]

[- c. 180 -]ṃ id sententia [deicito quod eius] rei ioudicandae maxsume uerum esse comperrit, facitoqu[e is co(n)s(ul) proue co(n)s(ule) pr(aetor) proue pr(aetore) quod ita iudicatum e]rit ˹se dolo˺ maḷ[o], utei is quei iudicatus erit dare oport˹e˺[re soluat – max. 30 -]

40 [- c. 180 - . (vacat) Quas in leges pl(ebei)ue sc(ita) de ea re quis non iurauerit, quod ei quei agrum quei in terra Italia est, quei P(ublio) Mucio L(ucio) Calpurnio co(n)s(ulibus) publicus populi Romanei fuit, ita habebit possidebit fruetur utei ex h(ac) l(ege) licebit, earum q]ụạe ag[rum quem ita habebit, h]abere possidere frui<u>e uetet, quasue in leges pl(ebei)ue sc(ita) de ea r[e non iurauerit, quod ei quei agrum aliter habebit] p̣ossideḅit f˹r˺uetur quam ex h(ac) l(ege) licebit, eum agrum, quem [aduersus h(anc) l(egem) habebit, habere possidere fruiue]

[permittat, ei sed fraude sua esto --- neiue ei postea ob eam rem magistratum imperiumue q]uem minus petere capere gerere habereque liceto, neiue q[uis cens(or) eum postea in senatum minus legito.] (vacat) Ṣi quae lex plebe<i>ue sc(itum) est, quae ma˹g(istratum)˺ quem ex h(ac) l(ege) [de aliqua re decerene oportet, de ea re]

[decernere uetet - c. 188 - ea omnia ei sed f]raude sua facere liceto, inque eas leges pl(ebei) sc(ita) de ea re, quod ex h(ac) [l(ege) aliter atque utei in eis legibus pl(ebei) sc(itis) s(criptus) est] decernere oportebit, sed fraude sua nei iurato, neiue [quid ei ob eam rem fraudei esto --- ?].

[- - -? vacat Quei ager locus extra terra Italia est (?) - - - quem agrum locum de eo agro loco, quei ager locus in Africa est, IIIuir ex lege Rubria quae fuit colono eiue quei in colonei numero scrip]tus est dedit adsignauitue, quemue agrum locum de eo agro lo[co, quei ager locus in Africa est, ex lege seiue] pl(ebi) sc(ito), quod M. Baebius tr(ibunus) pl(ebis) IIIuir coloni<a>e deducend[ae rog(auit), - - -]

[- - - agrum locu]m adsignatum esse fuiseue ioudicauerit utei in h(ac) l(ege) sc(riptum) est, quei L[- - -], extra eum agrum locum quei ager locus in ea cen[turia supsciuoue - - -]

45 [- - - vacat Quei ager locus in Africa est, extra] eum agrum locum quem ex h(ac) l(ege) colon<o> eiue quei in colonei numero [scriptus est herediue eius dari reddi oportet] oportebitue, quod eius agri locei quoieique emptum est [- - -]

[- - - m]anceps praeuides praediaque soluti sunto, eaque nomina mancup[um praeuidum praediorumque is quaestor, ] quei aerarium prouinciam optinebit, in tableis [publiceis referunda curato. vacat - - - Quei ager locus in]

[Africa est, - - -]e mag(istratu) Romano emit, is pro eo agro loco pecunia<m> neiue praeuides nei[ue praedia dato, neiue de ea re quis ob eam] rem, quod praes factus est, populo obligatus est[o - - -]

[quei ob eu]m agrum locum manceps praesue factus est quodque [pr]aedium ob [eum agrum locum populo obligatum est. vacat Q]uei ager locus in Africa est, quei Rome publice [uenieit uenieritue, quod eius agrei locei - - -]

[- - - ei herede]iu[e] eius isque ager locus priuatus uectigalisque e[sto.]


l. 58-61

(…) IIuir q[uei ex h(ac) l(ege) factus creatusue erit]

[- - - de] eis agreis ita rationem init{i}o itaque h[abeto - - - uni] homini [- - -] et, neiue unius hominis nomine, quoi ex lege Rubria quae fuit colono eiue quei in [colonei numero scriptus est]

 60 [agrum quei in Africa est - - - adsign]ata fuise iudicato, neiue unius hominus [nomine, quoi ex lege Rubria quae fuit] colono [eiue quei in colonei nu]mero scriptus est agrum, quei in Africa est, dari oportebit licuitue, amplius iug(era) CC in [singulos - - -]

[adsignata fuise iudicato, neiue maiorem numerum hominum in coloniam coloniasue deductum esse fu]iseue iudicato, quam quantum numeru[m ex lege Baebia seiue plebei scit]o, quae e[st coloniae dedu]cendae in Africa, hominum in coloniam coloniasue deduci oportuit licuitue.


NB : cette traduction repose sur le texte proposé par S. Sisani et n'est donc pas à considérer comme la traduction de la lex agraria. Bien qu'accomplie à partir de la version latine, elle a pris en compte également la traduction italienne rédigée par le même auteur.

Pr. [...] la tribu [...] fut la première à voter, pour la tribu Quintus Fabius fils de Quintus fut le premier à voter.

1 Concernant l'ager public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, à l'exception de l'ager qui, en vertu de la loi ou du plébiscite proposé par le tribun de la plèbe Caius Sempronius, fils de Tibérius, a été exclu et protégé des divisions,  concernant ce qui, de cet ager locus, se trouve hors de la ville Rome, l'ager locus pris sur cet ager locus qu'un ancien possesseur ou l'équivalent d'un ancien possesseur a pris ou conservé pour lui en vertu de la loi ou du plébiscite, à condition que sa superficie ne soit pas supérieure à celle qui, en vertu de la loi ou du plébiscite, fut concédée à un seul homme de prendre ou de conserver pour lui.

2 Concernant l'ager public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, à l'exception de l'ager qui, en vertu de la loi ou du plébiscite proposé par le tribun de la plèbe Caius Sempronius, fils de Tibérius, a été exclu et protégé des divisions, concernant e qui de cet ager locus se trouve hors de la ville Rome, l'ager locus pris sur cet ager locus qu'un triumvir, en vertu de la loi ou du plébiscite, a donné ou assigné par tirage au sort à un citoyen romain, à condition qu'il ne se trouve pas dans l'ager locus qui a été assigné au-delà des dispositions de la loi ou du plébiscite.

3 Concernant l'ager public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, à l'exception de l'ager qui, en vertu de la loi ou du plébiscite proposé par le tribun de la plèbe Caius Sempronius, fils de Tibérius, a été exclu et protégé des divisions, l'ager locus pris sur cet ager locus qui a été restitué comme ancienne possession ou comme équivalent d'une ancienne possession.

4 Concernant l'ager public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, à l'exception de l'ager qui, en vertu de la loi ou du plébiscite proposé par le tribun de la plèbe Caius Sempronius, fils de Tibérius, a été exclu et protégé des divisions, concernant ce qui de cet ager locus se trouve hors de la ville Rome, ce qui de l'ager locus public en terre d'Italie, hors de la ville de Rome, se trouve dans une urbs, un oppidum, un vicus, ce qu'un triumvir en a donné donné ou assigné, ce que[...]

5 Concernant l'ager public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, à l'exception de l'ager qui, en vertu de la loi ou du plébiscite proposé par le tribun de la plèbe Caius Sempronius, fils de Tibérius, a été exclu et protégé des divisions, tout ager, locus ou aedificium pris sur cet ager locus qui a été donné ou assigné à un citoyen romain par tirage au sort, tout ager locus aedificium pris sur cet ager locus qui a été donné, assigné ou ce qui en a été restitué à un citoyen romain, à un allié ou à un individu de droit latin à qui il est d'usage de réclamer des soldats en terre d'Italie en vertu de la formula togatorum, quelque ager locus public en terre d'Italie que le triumvir, en vertu de la loi ou du plébiscite, a donné, assigné, rendu ou qu'il a inscrit ou fait inscrire dans les plans et les registres.

6 Tout ager locus aedificium mentionné ci-dessus, à l'exception de l'ager qui, en vertu de la loi ou du plébiscite proposé par le tribun de la plèbe Caius Sempronius, fils de Tibérius, a été exclu et protégé des divisions et à l'exception de l'ager que, en vertu de la loi ou du plébiscite, les triumvirs ont donné, assigné ou laissé aux viasei ou aux vicani qui se trouvent en terre d'Italie, qu'il soit privé et que la possession de ce locus ager aedificium soit de même sorte que celle de tous les loca agri aedificia privés ; que le censeur, quel qu'il soit, fasse que cet ager locus aedificium qui aura été rendu privé selon cette loi soit inscrit dans les registres publics suivant la formule du cens ; et, à propos de cet ager locus aedificium, qu'il ordonne que celui parmi ceux à qui cet ager locus aedificium possessio doit ou devra revenir en vertu d'une loi ou d'un plébiscite en fasse la déclaration [...] est, et que personne n'empêche que celui à qui cet ager locus aedificium possesio doit ou devra revenir en vertu d'une loi ou d'un plébiscite n'ait ou ne possède cet ager locus aedificium possessio, ou qu'il ne l'ait ou le possède dans des conditions qui sont celles mentionnées dans cette loi ; que personne ne soulève ce point au Sénat [...] et que personne, lors d'une séance du Sénat ou d'un procès, ne donne son avis ou ne fasse une proposition en sorte que quelqu'un parmi ceux à qui cet ager locus aedificium possessio doit ou devra revenir ne puisse avoir ou posséder cet ager, locus, aedificium possessio, ou en sorte que cette possession lui soit retirée contre sa volonté ou, après sa mort, contre la volonté de ses héritiers, ou qu'elle ne soit autrement qu'elle n'est.

7 Concernant l'ager public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, de cet ager, ce que les triumvirs ont donné, assigné ou laissé aux viasiei ou aux vicani qui se trouvent en terre d'Italie, que personne ne les empêche d'exploiter, d'avoir la jouissance, d'avoir ou de posséder, au sein de cet ager locus aedificium, l'ager, locus aedificium qui n'aura été aliéné par aucun d'entre eux, à l'exception de l'ager dont, par décision du peuple ou du Sénat, la jouissance a été donnée à des colonies, à des municipes ou à des communautés de citoyens romains ou de droit latin assimilées à des municipes ou à des colonies, et à l'exception de l'ager qui, en vertu de cette loi, devra être vendu, donné ou restitué.

8 Concernant l'ager locus aedificium qui, de l'ager mentionné ci-dessus, a été ou sera donné, assigné ou laissé à quelqu'un qui, en vertu d'un sénatus-consulte, doit ou devra être compté au nombre des viasiei ou des vicani, cette loi ne prévoit ni que cet ager locus aedificium soit privé, ni que la possession de cet ager locus aedificium […] soit différente de ce qu'elle n'est.

9 Concernant l'ager public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, à l'exception de l'ager qui, en vertu de la loi ou du plébiscite proposé par le tribun de la plèbe Caius Sempronius, fils de Tibérius, a été exclu et protégé des divisions, et à l'exception de l'ager qu'un ancien possesseur a pris ou conservé pour lui en vertu d'une loi ou d'un plébiscite, à condition que sa superficie ne soit pas supérieure à ce qu'il est permis à homme de prendre ou de conserver pour lui en vertu de la loi ou du plébiscite, si quelqu'un, après l'approbation de cette loi, a ou possède dans cet ager et à des fins agricoles un ager qui n'excède pas trente jugères, que cet ager soit privé.

10 Celui qui, sur l'ager compascuus, ne fera paître pas plus de dix têtes de gros bétail avec leurs petits qui n'auront pas plus d'un an ou qui ne fera paître pas plus de cinquante têtes de petit bétail avec leurs petits qui n'auront pas plus d'un an, dès lors qu'auront été définis les vectigalia qui auront été définis pour la première fois après l'approbation de cette loi, pour ce nombres de têtes de bétail qu'il fera paître sur cet ager, qu'il n'ait à donner, qu'il ne donne ou qu'il ne paie à personne ni vectigal ni scriptura.

11 Concernant l'ager public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, de cet ager, ce qu'un triumvir chargé de donner ou d'assigner des terres aura donné par tirage à un citoyen romain en vertu d'une loi ou d'un plébiscite suivant ce qui est mentionné ci-dessus, ce que de cet ager ce citoyen n'a pas aliéné ou n'aura pas aliéné, ou ce que ni son héritier n'a pas ou n'aura pas aliéné, ni celui qui l'a acheté à l'un d’entre eux, celui qui, parmi eux, avant les prochaines ides de mars, se sera présenté pour un jugement sur cette affaire devant celui qui aura reçu la juridiction sur cet ager en vertu de cette loi, que ce dernier exerce sa juridiction sur cette affaire et qu'il décrète de donner, en faveur du citoyen ou de l'héritier à qui cet ager aura été donné ou assigné par tirage au sort, la possession de ce qui de cet ager n'aura pas été aliéné, suivant ce qui est mentionné ci-dessus.

12 De cet ager, ce qu'un triumvir chargé de donner ou d'assigner des terres en vertu d'une loi ou d'un plébiscite aura donné, assigné ou restitué comme ancienne possession ou comme équivalent d'une ancienne possession et, de cet ager, ce qu'un triumvir chargé de donner ou d'assigner des terres en vertu d'une loi ou d'un plébiscite [...] a donné ou assigné suivant ce qui est mentionné ci-dessus, ce que, de cet ager, cet individu n'a pas ou n'aura pas aliéné, ou ce que ni son héritier n'a pas ou n'aura pas aliéné, ni celui qui l'a acheté à l'un d’entre eux,  celui qui, parmi eux, avant les prochaines ides de mars, se sera présenté pour un jugement sur cette affaire devant celui qui aura reçu la juridiction sur cet ager en vertu de cette loi, que ce dernier exerce sa juridiction sur cette affaire et qu'il décrète de donner la possession en faveur de l'individu ou de l'héritier de celui à qui l'ager aura été donné ou assigné en qualité d'ancien possesseur ou d'équivalent d'un ancien possesseur, ou à qui l'ager aura été rendu, ou à qui cet ager [...] aura été donné ou assigné, relativement à ce qui de cet ager n'aura pas été aliéné suivant ce qui est mentionné ci-dessus.

13 Si quelqu'un parmi ceux dont l'ager est mentionné ci-dessus a été expulsé de sa possession par la force, concernant ce que celui qui a été expulsé aura possédé (de cet ager), à condition qu'il ne le possède ni par suite de violence à l'encontre de celui qui l'aura expulsé de sa possession par la force, ni à l’insu ni par suite d'une faveur de celui-ci, que le préteur ou le consul auprès duquel il se sera présenté pour un jugement sur cette affaire avant les prochaines ides de mars qui suivront l'approbation de cette loi fasse en sorte que celui qui a été expulsé par la force se voie restituer la possession du lieu d'où il a été expulsé par la force.

14 Concernant l'ager ou locus public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, ce qui, de cet ager ou locus, en vertu d'une loi ou d'un plébiscite, est ou aura été rendu privé, pour cet ager, locus ou aedificium et pour la scriptura sur le bétail qui paît sur cet ager, après la définition des vectigalia qui auront été définis pour la première fois après l'approbation de cette loi, que personne ne fasse que quelqu'un ne donne ou ne doive donner au peuple ou à un publicain de l'argent en guise de scriptura ou de vectigal, et que personne ne fasse en sorte que ceux à qui ces agri loca aedificia doivent ou devront appartenir en vertu d'une loi ou d'un plébiscite ou bien en vertu de cette loi ne puissent exploiter, jouir de, avoir ou posséder ces agri loca aedificia, ni en sorte que, pour ce motif, quelque chose soit donné au peuple ou à un publicain, ou soit perçu par ces derniers, et que personne, après la définition des vectigalia qui auront été définis pour la première fois après l'approbation de cette loi ne soit le débiteur du peuple romain ou d'un publicain pour ces agri loca aedificia ou pour la scriptura du bétail qui paîtra dans ces agri.

15 Concernant l'ager locus public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, à l'exception de l'ager que [...], en vertu d'un sénatus-consulte ils ont donné en location le 12e jour des calendes d'octobre [le 19 septembre] avec l'ager se trouvant au-delà du Curio, si dans cet ager locus un citoyen romain, un membre d'une communauté alliée ou de droit latin à qui il est d'usage de réclamer des soldats en terre d'Italie en vertu de la formula togatorum a cédé en qualité d'ancien possesseur ou d'équivalent d'un ancien possesseur un ager locus public du peuple romain de sa possession et d'une superficie égale à ce qu'il était permis d'avoir ou de posséder en vertu d'une loi ou d'un plébiscite afin que sur cet ager locus soit constitué, déduit ou installé un oppidum ou une colonie en vertu d'une loi ou d'un plébiscite, sur l'ager locus où un triumvir a constitué, déduit ou installé un oppidum ou une colonie en vertu d'une loi ou d'un plébiscite, l'ager locus qu'un triumvir, en substitution de l'ager locus pris sur l'ager locus public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, à l'exception de l'ager locus qui, selon la loi ou le plébiscite proposé par le tribun de la plèbe Caius Sempronius, fils de Tibérius, a été exclu et protégé des divisions, (cet ager locus qu'il) a donné, rendu ou assigné (à quelqu'un) en qualité d'ancien possesseur ou d'équivalent d'ancien possesseur, concernant ce que, de cet ager locus aedificium, ni cet individu ni son héritier n'aura aliéné, ni celui à qui cet ager locus est revenu ou sera revenu de la part de cet individu ou de son héritier par testament, par héritage ou par donation, ni celui qui l'a ou l'aura acheté à l'un d'entre eux, ni celui qui l'a ou l'aura acheté à cet acheteur, que cet ager soit privé, ager locus aedificium qu'un triumvir a donné, rendu ou assigné en substitution de l'ager locus où il a déduit une colonie comme mentionné ci-dessus. Si, avant les prochaines ides de mars après l'approbation de cette loi, l'un d'entre eux se présente pour un jugement sur cette affaire auprès de celui qui en vertu de cette loi devra avoir la juridiction sur cet ager, que ce dernier exerce sa juridiction sur cette affaire et qu'il décrète qu'il donne la possession en faveur de l'individu ou de l'héritier de celui à qui le triumvir a donné, rendu et assigné cet ager locus en substitution de l'ager locus où il a déduit une colonie, et que ce préteur ou ce consul auprès duquel le jugement sur cette affaire aura été porté fasse en sorte qu'on lui restitue (la possession) du lieu d'où il a été expulsé.

16 Concernant l'ager locus qui est mentionné ci-dessus, de cet ager locus, ce qui sera public et appartiendra au peuple romain après l'approbation de cette loi, à l'exception de l'ager locus dont la jouissance a été donnée par décision du peuple ou du Sénat, que, dans cet ager locus, personne ne prenne pour lui un ager locus, que personne, dans cet ager, n'ait ni ne possède un ager à des fins agricoles, que cet ager ne soit pas occupé comme pâturage, et que personne, dans cet ager, ne s'approprie un ager ou n'interdise à celui qui le veut de pouvoir l'utiliser comme pâturage ; si quelqu'un agit de la sorte, à chaque fois qu'il agira de la sorte, il devra donner au peuple pour chaque jugère de l'ager la somme de 500 sesterces et il devra donner la même somme à celui qui aura pris à ferme le revenu de cette propriété publique.

17 Celui qui, sur l'ager qui après l'approbation de cette loi sera public et appartiendra au peuple romain, ne fait pas paître plus de 10 bœufs, chevaux et ânes ou qui ne fait pas paître plus de 50 brebis ou chèvres avec leurs petits qui ne seront pas âgés de plus d'un an, qu'il lui soit permis de les faire paître à concurrence du nombre de têtes de bétails qui est mentionné dans cette loi et qu'il n'ait pas l'obligation pour cette raison de donner quoi que ce soit à quiconque à titre de vectigal ou de scriptura.

18 Quiconque aura mené des têtes de bétail le long des sentiers ou des voies publiques pour le déplacer et l'aura conduit aux pâturages, pour ces bêtes, qui auront été conduites aux pâturages sur les sentiers et les voies publiques afin de les déplacer, que rien ne soit dû au peuple ou à un publicain.

19 Concernant l'ager locus public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, l'ager locus pris sur un ager locus qu'un triumvir, en vertu d'une loi ou d'un plébiscite, a fait passer du statut public au statut privé en compensation du passage du statut privé au statut public d'un ager ou locus de même extension, que cet ager ou locus soit de la propriété privée pour leurs propriétaires, suivant la propriété privée de plein droit pour quiconque.

20 Concernant l’ager qui est passé du statut privé au statut public en compensation d’un ager qui est passé du statut public au statut privé, que cet ager soit soumis exactement au même régime légal que si cet ager avait été public au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius.

21 Concernant l'ager locus public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, ceux à qui un ager pris sur cet ager en qualité pro patrito a été donné ou rendu, suivant le montant auquel ils ont loué à ferme (cet ager) lors de la censure de Lucius Caecilius et de Cnaeus Domitius, s'ils veulent obtenir à ferme (cet ager ) pro patrito  pour le même montant, qu'ils fassent en sorte d'offrir des garanties pour le prix aux censeurs qui seront élus après cette loi.

22 Ceux qui seront duumvirs, les sentiers et les voies publiques qui parcourent la terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, qu'ils fassent en sorte qu'ils soient praticables et libres de tout obstacle [...].

23  Ce qu'en vertu de cette loi, suivant ce qui est mentionné ci-dessus, il est permis de faire à un citoyen romain dans ces agri qui se trouvent en terre d'Italie, qui au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius étaient publics et appartenaient au peuple romain, qu'il soit permis aussi de le faire sans commettre de délit à un Latin ou à un pérégrin à qui cela, sous le consulat de Marcus Livius et de Lucius Calpurnius, dans les agri mentionnés ci-dessus, a été permis en vertu d'un plébiscite, d'une loi ou d'un traité.

24 Concernant ce qui, en vertu de cette loi et suivant ce qui mentionné ci-dessus, il est permis de faire à un citoyen romain dans ces agri qui se trouvent en terre d'Italie et qui au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius étaient publics et appartenaient au peuple romain, de cela, ce qu'il aura été permis de faire à un Latin ou à un pérégrin dans les agri mentionnés ci-dessus en vertu d'une loi, d'un plébiscite ou d'un traité, et de ces points, ce que quelqu'un n'aura pas fait comme il aurait dû le faire en vertu de cette loi et ce que l'un d'entre eux n'aura pas fait en vertu de cette loi, que le magistrat ou le promagistrat auprès duquel il se sera présenté pour un jugement sur cette affaire et qui est demandé en vertu de cette loi donne en sa faveur ou contre lui un jugement, un juge ou des recuperatores en vertu de cette loi, comme s'il devait accorder en sa faveur ou contre lui un jugement, un juge ou des recuperatores en vertu de cette loi dans la situation où un citoyen romain demandait un jugement, un juge ou des recuperatores ou s'il engageait un procès contre un citoyen romain.

25 Concernant l'ager public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, ce qui, de cet ager qui se trouve dans les copâturages ou qui a été donné en jouissance par une décision du peuple ou du Sénat à des colonies, à des municipes ou à des communautés assimilées à des colonies ou à des municipes de citoyens romains ou de droit latin, ce dont, de cet ager, les colons, les citoyens des municipes ont la jouissance ou ce dont des individus ont la jouissance par l'intermédiaire de colonies, de municipes ou de communautés assimilées à des municipes et qui sont dans les trientabula ou ce qui [...] a été transmis ou aura été transmis, à ceux à qui, avant l'approbation de cette loi, il a été permis de louer, d'avoir, d'avoir la jouissance, de posséder ou de défendre un ager locus, à l'exception de l'ager locus qu'il conviendra [...] ou [...] comme cela fut permis à chacun d'entre eux avant l'approbation de cette loi, qu'il lui soit permis de la même manière de l'avoir, d'en avoir la jouissance, de le posséder ou de le défendre après l'approbation de cette loi.

26 Concernant l'ager public appartenant au peuple romain et se trouvant en terre d'Italie au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, ce qui de cet ager locus a ou aura été rendu privé en vertu d'une loi ou d'un plébiscite ou bien en vertu de cette loi, en cas de controverse à propos de cet ager locus, que le consul ou le préteur, quel qu'il soit, ait la juridiction sur cette affaire et qu'il ait la faculté de donner un procès un juge ou des recuperatores, selon ce qui lui semblera dans l'intérêt de la république et en toute bonne foi et qu'aucun magistrat ou promagistrat, si quelqu'un s'est présenté devant lui pour un jugement sur cette affaire avant les premières ides de mars après l'approbation de cette loi, n'ait de juridiction sur cet ager locus, n'émette de décret ou ne donne un jugement, un juge ou des recuperatores à moins d'être consul ou préteur. Si un vadimonium doit être stipulé à cette fin, cette loi n'interdit pas que le consul ou le préteur émettent un décret à cette fin. Si un procès, un juge ou des recuperatores ne sont pas donnés, cette loi n'interdit pas que le consul ou le préteur à qui ceci semble contrevenir à l'intérêt de la république ne les donne ou n'intercède.

27 Concernant l'ager locus mentionné ci-dessus, ce qui de cet ager locus  après l'approbation de cette loi sera public et appartiendra au peuple romain, en cas de controverse à propos de cet ager locus, que le consul, le préteur ou le censeur, quel qu'il soit, ait la juridiction sur cette affaire et qu'il ait la faculté de donner un procès, un juge ou des recuperatores selon ce qui lui semblera dans l'intérêt de la république et en toute bonne foi, et qu'aucun magistrat ou promagistrat n'ait de juridiction sur cet ager locus, n'émette de décret ni ne donne un procès, un juge ou des recuperatores à moins d'être consul, préteur ou censeur. Si un vadimonium doit être stipulé à cette fin, cette loi n'interdit pas que le consul, le préteur ou le censeur émettent un décret à cette fin. Si un procès, un juge ou des recuperatores ne sont pas donnés, cette loi n'interdit pas que le consul, le préteur ou le censeur à qui ceci semble contrevenir à l'intérêt de la république ne les donne ou n'intercède.

28 Si en vertu de cette loi de l'argent est dû à un publicain, qu'aucun magistrat ou promagistrat n'agisse à l'encontre de cette loi en faisant en sorte que quelqu'un ne paye pour la scriptura ou pour le vectigal une somme moindre ou différente de celle qui doit ou devra être payée en vertu de cette loi et que, après l'approbation de cette loi, aucun magistrat ou promagistrat n'ait la juridiction sur cette affaire, n'émette de décret ou ne donne un procès, un juge ou des recuperatores à moins d'être consul, proconsul, préteur ou propréteur. Si un publicain déclare que quelque chose lui est dû ou doit lui être donné à cette fin, que le consul, préteur ou propréteur auprès duquel ils seront allés en procès, dans les dix jours suivant celui où ils seront allés en procès pour cette affaire, désigne onze recuperatores pris parmi les citoyens romains et appartenant à la première classe, et qu'il permette au demandeur et au défendeur d'en récuser jusqu'à quatre de leur choix pour chacun ; qu'aux recuperatores qui auront été ainsi désignés il ordonne de juger cette affaire dans les vingt jours suivant celui où ils auront été désignés, et qu'il fasse en sorte que la cause soit imputée à la responsabilité de ces recuperatores si l'affaire n'a pas été réglée au cours du procès ou si elle n'a pas été jugée. Ce qui de cela n'a pas été fait de manière dolosive et pour nuire à l'encontre du droit et de la loi à des fins de collusion et de calomnie, si la plus grande part de ces recuperatores [...], qu'il déclare dans sa sentence ce qu'il aura reconnu de plus vrai dans le jugement de cette affaire et que ce consul, proconsul, préteur ou propréteur, ce qui aura été jugé ainsi sans dol ni mal, fasse en sorte que celui qui aura été condamné à devoir donner s'acquitte de [...].

29 Celui qui n'aura pas juré d'observer ces lois ou ces plébiscites relatifs à cette affaire, s'il lui est permis, en vertu de cette loi, d'avoir, de posséder un ager ou d'avoir la jouissance d'un ager qui se trouve en terre d'Italie et qui était public et appartenait au peuple romain au moment du consulat de Publius Mucius et de Lucius Calpurnius, si l'une de ces dispositions lui interdit d'avoir, de posséder un ager ou d'avoir la jouissance d'un ager qu'il possèdera en ces conditions, ou s'il n'a pas juré d'observer les lois ou les plébiscites relatifs à cette affaire qui lui permettent, s'il a, s'il possède un ager ou s'il en a la jouissance d'une manière différente de celle qui, en vertu de cette loi, sera permise d'avoir, de posséder ou d'avoir la jouissance de cet ager qu'il aura à l'encontre des dispositions de cette loi, que cela lui soit consenti sans délit de sa part [...] et qu'après cela, pour cette raison, on ne lui empêche pas de briguer, de revêtir, d'exercer ou de conserver une magistrature ou un imperium, et qu'aucun censeur à l'avenir ne l'exclue du Sénat.

30 S'il existe une loi ou un plébiscite qui interdit à un magistrat qui doit rendre une décision en vertu de la présente loi de rendre une décision sur cette matière [...], qu'il lui soit permis de faire tout cela sans délit de sa part et que, sans délit de sa part, il n'ait pas à jurer sur ces lois et sur ces plébiscites à propos de cette matière au cas où il devra prendre en vertu de cette loi une décision différente de ce qui a été prescrit dans ces lois et ces plébiscites, et que personne pour cette raison ne l'accuse d'avoir commis un délit [...]

 

Nous donnons ici, hors numérotation, une traduction des deux parties africaines de la loi dont les restitutions sont proposées p. 220-223 :

l. 43-48 :

Concernant l’ager locus qui se trouve hors de la terre d’Italie […] , l’ager locus pris de cet ager locus, qui se trouve en Afrique, qu’un triumvir en vertu de loi Rubria, qui a été abrogée, a donné ou assigné à un colon ou à quelqu’un qui a été inscrit au nombre des colons, et l’ager locus pris sur cet ager locus qui se trouve en Afrique, en vertu de la loi ou du plébiscite que M. Baebius, tribun de la plèbe et triumvir chargée de la déduction coloniale a proposé […] aura jugé que l’ager locus est ou a été assigné suivant ce qui est mentionné dans cette loi, […] à l’exception de l’ager locus qui dans une centurie ou subsécive […]

Concernant l’ager locus qui se trouve en Afrique, à l’exception de l’ager locus que, en vertu de cette loi, il faut ou faudra donner ou rendre à un colon, à celui qui été inscrit au nombre des colons ou à leur héritier, ce qui, de cet ager locus, a été acheté [- - -] que le fermier, les cautions et les terrains (placés en garantie) soient libres de toute obligation, et les noms des fermiers, des cautions ou des terrains (placés en garantie), que le questeur, qui aura obtenu le trésor comme province, les fasse reporter dans les archives publiques […]

Concernant l’ager locus qui se trouve en Afrique […] quiconque a acheté à un magistrat romain, qu’il n’ait à donner pour cet ager locus ni argent, ni cautions ni terrains (placés en garantie), et que personne, dans cette affaire, pour cette raison, qu’il est devenu caution, n’ait d’obligation envers le peuple […] celui qui, pour cet ager locus est devenu fermier ou caution, et le terrain qui, pour cet ager locus, a une obligation envers le peuple romain.

Concernant l’ager locus qui se trouve en Afrique, et qui, est ou aura été vendu publiquement à Rome, ce que de cet ager locus […] ou à son héritier, et que cet ager locus soit privé et soumis au vectigal (...).

l. 58-61

[…] le duumvir qui, en vertu de cette loi, aura été élu ou nommé […] qu’à propos de ces agri il prenne ces mesures et qu’il tienne compte […] à un seul homme […] qu’au nom d’un seul homme, à qui, en vertu de la loi Rubria qui a été abrogée, en tant que colon ou qu’individu inscrit au nombre des colons, il sera prescrit et permis de donner un ager, qui se trouve en Afrique, qu’il juge qu’aucune superficie de plus de 200 jugères pour chacun […] n’a été assignée, et qu’il juge que, dans la colonie ou les colonies, n’est pas ou n’a pas été déduit un nombre d’homme plus grand que celui que, en vertu de la loi Baebia ou du plébiscite, qui concerne la déduction d’une colonie en Afrique, il a été prescrit ou permis de déduire dans la colonie ou les colonies.

Commentaire :

L’a. donne un texte qui, pour la partie concernant l’Italie, comporte un grand nombre de restitutions nouvelles par rapport aux éditions antérieures et, en outre, formule quelques propositions supplémentaires pour la partie relative à l’Afrique. Son édition repose sur la volonté de privilégier les aspects matériels et épigraphiques de la tabula Bembina (place des fragments, largeur des lacunes et mise en page des restitutions compatibles avec le nombres de lettres disparues, prise en compte du verso où est gravée la lex repetundarum) aux dépens d’hypothèses reposant uniquement ou principalement sur un raisonnement s'appuyant surtout sur des hypothèses juridiques. Il attache aussi une certaine importance à la récurrence des formulaires et à un usage régulier des abréviations. Outre une réflexion sur l’aspect épigraphique du document (chap. 1), l’ouvrage comporte une transcription diplomatique des lignes 1-42 (chap. 2) et une traduction avec commentaire au fil du texte (chap. 4), où les restitutions sont argumentées et explicitées. L’a. s’intéresse en outre à la structure de la loi, livrant ainsi quelques considérations sur l’incipit de la partie africaine (l. 43-48 et 58-61). Enfin, deux chapitres replacent la loi dans le contexte de la législation des Gracques (chap. 3) et postérieure aux Gracques (chap. 6). Contrairement à de nombreux commentateurs, l’a., en particulier, refuse d’identifier la loi connue par la tabula Bembina à l’une des trois lois signalées par Appien, B. C., 1, 121-124. La loi épigraphique est pour lui d’une ampleur bien plus notable et, de plus, elle prend acte des aspects principaux de la législation des Gracques, se présentant de la sorte comme un projet de réforme agraire plus global et cohérent, différent de celui qui a inspiré les lois mentionnées chez Appien, qu’il situe entre 121 et 118 a.C. Repoussant l’hypothèse d’une lex Thoria et de manière qu’il reconnaît toutefois hypothétique, il propose pour rogator le tribun de la plèbe Caius Memmius.
Pour la présente notice, il serait trop long de résumer l’intégralité de l’argumentation de l’a. conduisant à cette nouvelle édition : nous nous contentons d’en livrer le texte et une traduction.

Datation : Fin du IIe s. a.C., d'après la prosopographie (datation consulaire).